DOKUMENTY NA DYŻUR WAKACYJNY W ZBROSŁAWICACH – do 24 lipca!

Szanowni Rodzice, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola (drogą mailową lub osobiście) dokumentów dot. dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu do 24 lipca 2020 r. http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/deklaracja-pobytu.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/oświadczenia.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wniosek-o-zwolnienie-z-opłat-TYLKO-JEŚLI-DOTYCZY.pdf

0 Komentarzy

DYŻUR WAKACYJNY W MIEDARACH – dokumenty

Szanowni Rodzice, poniżej informacja ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach dotycząca dyżuru wakacyjnego: "DYŻUR WAKACYJNY!!! PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE DOKUMENTY I ODDAĆ DO 29.06.2020 R. na mail zespolmied@interia.pl, do skrzynki pocztowej przy drzwiach lub osobiście w przedszkolu" http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/06/dokumenty_na_dyzur.zip

0 Komentarzy

DYŻUR WAKACYJNY

Od 1 do 31 lipca 2020 r. dyżur pełnić będą jednocześnie dwie placówki: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedarach oraz Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu. Od 1 do 28 sierpnia 2020 r. dyżur pełnić będą jednocześnie dwa przedszkola: Gminne Przedszkole nr 1 w Zbrosławicach oraz Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie. Prosimy rodziców o zapisanie dzieci, którym konieczne jest zapewnienie opieki w czasie wakacji. Warunkiem zapisania dziecka jest zatrudnienie obojga rodziców. Prosimy o zgłaszanie dzieci na pobyt wakacyjny na adres mailowy naszego przedszkola przedszkolezbroslawice@interia.pl do dnia 15 czerwca 2020 r. poprzez wypełnienie załączonej ankiety (dostępna na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu). http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/06/ankieta-wakacje.pdf

0 Komentarzy

Nabór do szkoły muzycznej

Szanowni Państwo, na prośbę Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach zamieszczamy pismo w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021: http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/06/prośba-o-rekrutację.pdf

0 Komentarzy

Komunikat Urzędu Gminy w sprawie działalności przedszkoli

Szanowni Rodzice, poniżej przytaczamy komunikat Wójta Gminy Zbrosławice: "W dniu wczorajszym rząd wyraził zgodę na uruchomienie z dniem 6 maja br. przedszkoli. Informuję, że mimo to, gminne przedszkola nie wznowią w tym terminie działalności ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19. Urząd Gminy wraz z dyrektorami przedszkoli przeanalizował możliwość otwarcia placówek wychowania przedszkolnego w podanym terminie i jest on nierealny. Otrzymany wczoraj komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie, a także rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, są za mało precyzyjne. Dlatego na wczorajsze zapytanie o metody zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, dzisiaj Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bytomiu poinformowała, że na chwilę obecną nie ma opublikowanego aktu prawnego określającego szczegóły (np. liczba dzieci na m.kw.). Jako odpowiedzialny organ prowadzący musimy zorganizować zakup środków ochrony indywidualnej, termometrów, opracować niezbędne procedury, dostosować do obecnych warunków sposób żywienia. Przedstawiony przez rząd termin otwarcia placówek nie pozwala na przygotowanie systemu opieki nad dziećmi w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna. Przypominam, że rodzice dzieci mają cały czas możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. O szczegółowej dacie wznowienia działalności gminnych przedszkoli poinformuję wkrótce. Podstawową wytyczną do podjęcia decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiczna w naszym rejonie i w kraju. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i…

0 Komentarzy

„Przekaż sprzęt i pomóż potrzebującym!” – GOPS apeluje

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że nie każdy uczeń ma swobodny dostęp do komputera umożliwiającego mu obecnie spokojną naukę w trybie zdalnym w czasie pandemii koronawirusa. Z informacji uzyskanych od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach wiemy, że część uczniów w naszej gminie bierze udział w lekcjach organizowanych w sposób zdalny z wykorzystaniem smartfona. Niestety w wielu rodzinach w domach znajduje się jeden komputer, którego użytkowanie trudno podzielić między wszystkie dzieci wymagające edukacji. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę sprzętu komputerowego, który zostanie przekazany uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji i nie mogących efektywnie zdobywać wiedzy. Być może ktoś z Państwa posiada sprawny, ale nie używany już sprzęt komputerowy, który mógłby jeszcze posłużyć tym, których na niego nie stać, a zarazem przez obecną sytuację nie mogą zdalnie uczyć się. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i kontaktu osoby prywatne, przedsiębiorców oraz instytucje, które być może taki sprzęt posiadają i mogą przekazać go potrzebującym. Ponadto do współpracy zapraszamy informatyków, którzy są gotowi poświęcić swój czas, aby przekazany sprzęt przygotować do przekazania i zaktualizować jego działanie. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbrosławicach ul. Tarnogórska 4a, e-mail: gops@zbroslawice.pl, tel . 32 233 78 92 w godzinach funkcjonowania Ośrodka."…

0 Komentarzy
Zamknij