Komunikat Urzędu Gminy w sprawie działalności przedszkoli

Szanowni Rodzice, poniżej przytaczamy komunikat Wójta Gminy Zbrosławice: "W dniu wczorajszym rząd wyraził zgodę na uruchomienie z dniem 6 maja br. przedszkoli. Informuję, że mimo to, gminne przedszkola nie wznowią w tym terminie działalności ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19. Urząd Gminy wraz z dyrektorami przedszkoli przeanalizował możliwość otwarcia placówek wychowania przedszkolnego w podanym terminie i jest on nierealny. Otrzymany wczoraj komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie, a także rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, są za mało precyzyjne. Dlatego na wczorajsze zapytanie o metody zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, dzisiaj Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bytomiu poinformowała, że na chwilę obecną nie ma opublikowanego aktu prawnego określającego szczegóły (np. liczba dzieci na m.kw.). Jako odpowiedzialny organ prowadzący musimy zorganizować zakup środków ochrony indywidualnej, termometrów, opracować niezbędne procedury, dostosować do obecnych warunków sposób żywienia. Przedstawiony przez rząd termin otwarcia placówek nie pozwala na przygotowanie systemu opieki nad dziećmi w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna. Przypominam, że rodzice dzieci mają cały czas możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego. O szczegółowej dacie wznowienia działalności gminnych przedszkoli poinformuję wkrótce. Podstawową wytyczną do podjęcia decyzji będzie aktualna sytuacja epidemiczna w naszym rejonie i w kraju. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i…

0 Komentarzy

Informacje w sprawie zdalnego nauczania

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla dzieci i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.  INFORMACJA DLA WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA I JEGO RODZICA W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. Zasady komunikacji z dziećmi określi nauczyciel. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i platform edukacyjnych.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą: a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału, b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności, c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). Informuję także, że dla grup "Delfinów" i "Rekinów" został utworzony następujący adres e-mail: delfiny.rekiny@gmail.com, na który nauczyciele będą wysyłać materiały dla dzieci. Zachęcamy do logowania się i korzystania. Informacje u dyrektora przedszkola.

0 Komentarzy

Organizacja zajęć dydaktycznych w związku z zamknięciem przedszkola

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w przedszkolu oraz biorąc pod uwagę możliwość wydłużenia przez MEN okresu zamknięcia placówek oświatowych, nauczyciele przedszkola w Zbrosławicach zachęcają do przeprowadzania zajęć z dziećmi w domach. W tym celu serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z wszystkich grup po odbiór podręczników z zadaniami dla dzieci. Można je będzie odebrać z przedszkola w następujących terminach: czwartek 19 marca w godzinach 8:30 - 16:00,poniedziałek 23 marca w godzinach 12:00 - 16:00.

0 Komentarzy

PILNE OGŁOSZENIE – DOT. KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice, działając na prośbę Wójta Gminy Zbrosławice, prosimy, aby bez wyraźnej konieczności nie opuszczać domów. Dotyczy to w szczególności osób starszych oraz dzieci. Na terenie Gminy patrole policji będą zwracać szczególną uwagą na osoby, zwłaszcza dzieci, niestosujące się do zaleceń o pozostanie w domach. Ponadto informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna odwołuje konkurs wielkanocny.

0 Komentarzy

PILNA INFORMACJA DOT. KORONAWIRUSA

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w dniach 12. - 13.03. 2020 r. placówka pełni dyżur bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tylko dla dzieci zdrowych i obojga pracujących rodziców. W okresie 16. - 25.03.2020 r. przedszkole będzie ZAMKNIĘTE, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Poniżej link do komunikatu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach Poniżej materiały dot. koronawirusa: http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/03/ULOTKA-KORONAWIRUS-NFZ-2.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/03/ULOTKA-KORONAWIRUS-NFZ_2-1.pdf

0 Komentarzy
Zamknij