INFORMACJA O WYDATKACH RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice, poniżej zamieszczamy sprawozdanie Rady Rodziców z wydatków poniesionych w roku szkolnym 2018/2019. http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2019/06/Informacja-o-wydatkach-Rady-Rodziców_20190614.pdf

0 Komentarzy

Fundusz Rady Rodziców

SZANOWNI RODZICE! Zwracamy się z prośbą o wpłacanie dobrowolnych składek na Fundusz Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1 w Zbrosławicach na rok szkolny 2018/2019. Wpłat można dokonać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1 w Zbrosławicach. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie placu zabaw, opłacenie spektakli teatralnych, wycieczek dzieci, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych itp.W związku z powyższym prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców w terminie do 15 listopada 2018 r.: 26 1320 1465 7550 0171 2000 0001 (BANK POCZTOWY S.A.)Rada Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1 w Zbrosławicach42-674 Zbrosławice, ul. Batorego 6 Wszelkie informacje o zebranych funduszach oraz poniesionych wydatkach będą prezentowane na tablicy ogłoszeń w naszym przedszkolu. To może właśnie dzięki Tobie dzieci pojadą na wycieczkę! Rada Rodziców GminnegoPrzedszkola Nr 1 w Zbrosławicach

0 Komentarzy
Zamknij