DOKUMENTY NA DYŻUR WAKACYJNY W ZBROSŁAWICACH – do 24 lipca!

Szanowni Rodzice, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola (drogą mailową lub osobiście) dokumentów dot. dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu do 24 lipca 2020 r. http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/deklaracja-pobytu.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/oświadczenia.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wniosek-o-zwolnienie-z-opłat-TYLKO-JEŚLI-DOTYCZY.pdf

0 Komentarzy

DYŻUR WAKACYJNY W MIEDARACH – dokumenty

Szanowni Rodzice, poniżej informacja ze strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach dotycząca dyżuru wakacyjnego: "DYŻUR WAKACYJNY!!! PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE DOKUMENTY I ODDAĆ DO 29.06.2020 R. na mail zespolmied@interia.pl, do skrzynki pocztowej przy drzwiach lub osobiście w przedszkolu" http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/06/dokumenty_na_dyzur.zip

0 Komentarzy

DYŻUR WAKACYJNY

Od 1 do 31 lipca 2020 r. dyżur pełnić będą jednocześnie dwie placówki: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedarach oraz Gminne Przedszkole nr 8 w Przezchlebiu. Od 1 do 28 sierpnia 2020 r. dyżur pełnić będą jednocześnie dwa przedszkola: Gminne Przedszkole nr 1 w Zbrosławicach oraz Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie. Prosimy rodziców o zapisanie dzieci, którym konieczne jest zapewnienie opieki w czasie wakacji. Warunkiem zapisania dziecka jest zatrudnienie obojga rodziców. Prosimy o zgłaszanie dzieci na pobyt wakacyjny na adres mailowy naszego przedszkola przedszkolezbroslawice@interia.pl do dnia 15 czerwca 2020 r. poprzez wypełnienie załączonej ankiety (dostępna na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu). http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/06/ankieta-wakacje.pdf

0 Komentarzy

REKRUTACJA: lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

KOMUNIKAT W dniach od 8 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. rodzic kandydata uczestniczącego w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021, zakwalifikowanego do danego przedszkola, winien złożyć oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do wybranego przedszkola. Druk oświadczenia jest dostępny w każdym przedszkolu od 8 kwietnia 2020 r., można go również pobrać ze strony internetowej przedszkola oraz poniżej. http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/04/Potwierdzenie-woli-przyjęcia-dziecka-po-rekrutacji.pdf Oświadczenie w wersji papierowej należy dostarczyć do placówki poprzez wykorzystanie urny umieszczonej przy drzwiach wejściowych do przedszkola, przeznaczonej do dostarczania dokumentacji, w dniach od 8 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. od godz. 7:00 do 16:00, a w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. od godz. 7:00 do 15:00. Prosi się o korzystanie z prywatnych długopisów oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności, w tym min. 2 metrów odległości od innej osoby. Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail wybranej placówki (nasz adres mailowy: przedszkolezbroslawice@interia.pl) drogą mailową w formie skanów (np. wykorzystanie aplikacji CamScanner - Phone PDF Creator sklep Google Play), z  koniecznością bezzwłocznego dostarczenia ww. oświadczenia w oryginale do placówki po jej otwarciu. W przypadku korzystania z skrzynki e-mail należy oświadczenie wysłać z adresu e-mail podanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola,…

0 Komentarzy

REKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021

Szanowni Państwo, poniżej komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty do pobrania. Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać od 25 kutego do 9 marca 2020 r. http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/KOMUNIKAT-w-sprawie-REKRUTACJI.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Wniosek-o-przyjęcie-do-przedszkola-oddziału-przedszkolnego-2020.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-1-Oświadczenie-o-wielodzietności-rodziny-.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-2-Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-3-Oświadczenie-o-zatrudnieniu-rodzica.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-4-Oświadczenie-o-rodzeństwie-kandydata.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-5-Oświadczenie-o-nieprzyjęciu-kandydata-do-placówki-pierwszego-wyboru.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-6-Oświadczenie-o-położeniu-placówki-pierwszego-wyboru-najbliżej-mca-zamieszkania.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Nr-7-Oświadczenie-o-zamieszkaniu-i-rozliczaniu-podatku-dochodowego.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/04/KMBT_215_00160.pdf

0 Komentarzy

REKRUTACJA – dzieci kontynuujące edukację przedszkolną

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji. Konieczne jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie od 18 do 24 lutego 2020 r. w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza (wzór deklaracji do pobrania w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej). http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/02/Deklaracja-2020.pdf

0 Komentarzy
Zamknij