Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Informujemy, że 5.04.2019 r. Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020. Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w terminie 8. - 11.04.2019 r. Potwierdzenie woli przyjęcia

0 Komentarzy
Zamknij