Ostatnia możliwość odbioru podręczników

Szanowni Rodzice, zapraszamy osoby, które nie zdążyły jeszcze odebrać podręczników z zadaniami dla dzieci, po ich odbiór w następujących terminach: poniedziałek 30 marca w godz. 9:00 - 12:00, wtorek 31 marca w godz. 12:00 - 16:00. Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa są to ostatnie terminy przeznaczone na wydawanie książek. Dziękujemy za zrozumienie.

0 Komentarzy

Informacje w sprawie zdalnego nauczania

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla dzieci i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.  INFORMACJA DLA WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA I JEGO RODZICA W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. Zasady komunikacji z dziećmi określi nauczyciel. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej i platform edukacyjnych.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą: a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału, b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności, c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). Informuję także, że dla grup "Delfinów" i "Rekinów" został utworzony następujący adres e-mail: delfiny.rekiny@gmail.com, na który nauczyciele będą wysyłać materiały dla dzieci. Zachęcamy do logowania się i korzystania. Informacje u dyrektora przedszkola.

0 Komentarzy

Organizacja zajęć dydaktycznych w związku z zamknięciem przedszkola

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w przedszkolu oraz biorąc pod uwagę możliwość wydłużenia przez MEN okresu zamknięcia placówek oświatowych, nauczyciele przedszkola w Zbrosławicach zachęcają do przeprowadzania zajęć z dziećmi w domach. W tym celu serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z wszystkich grup po odbiór podręczników z zadaniami dla dzieci. Można je będzie odebrać z przedszkola w następujących terminach: czwartek 19 marca w godzinach 8:30 - 16:00,poniedziałek 23 marca w godzinach 12:00 - 16:00.

0 Komentarzy

PILNE OGŁOSZENIE – DOT. KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice, działając na prośbę Wójta Gminy Zbrosławice, prosimy, aby bez wyraźnej konieczności nie opuszczać domów. Dotyczy to w szczególności osób starszych oraz dzieci. Na terenie Gminy patrole policji będą zwracać szczególną uwagą na osoby, zwłaszcza dzieci, niestosujące się do zaleceń o pozostanie w domach. Ponadto informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna odwołuje konkurs wielkanocny.

0 Komentarzy

PILNA INFORMACJA DOT. KORONAWIRUSA

Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w dniach 12. - 13.03. 2020 r. placówka pełni dyżur bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tylko dla dzieci zdrowych i obojga pracujących rodziców. W okresie 16. - 25.03.2020 r. przedszkole będzie ZAMKNIĘTE, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Poniżej link do komunikatu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach Poniżej materiały dot. koronawirusa: http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/03/ULOTKA-KORONAWIRUS-NFZ-2.pdf http://przedszkole.zbroslawice.pl/wp-content/uploads/2020/03/ULOTKA-KORONAWIRUS-NFZ_2-1.pdf

0 Komentarzy

Ogłoszenie dot. koronawirusa

UWAGA RODZICE! Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wprowadzamy zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci z gorączką, katarem, kaszlem czy z jakimikolwiek objawami przeziębienia. Apelujemy o rozsądek i przekazujemy poniższe odnośniki do przydatnych informacji: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

0 Komentarzy
Zamknij