PILNE OGŁOSZENIE – DOT. KORONAWIRUSA

Szanowni Rodzice,

działając na prośbę Wójta Gminy Zbrosławice, prosimy, aby bez wyraźnej konieczności nie opuszczać domów. Dotyczy to w szczególności osób starszych oraz dzieci.

Na terenie Gminy patrole policji będą zwracać szczególną uwagą na osoby, zwłaszcza dzieci, niestosujące się do zaleceń o pozostanie w domach.

Ponadto informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna odwołuje konkurs wielkanocny.

Zamknij