SZANOWNI RODZICE !

Uprzejmie informujemy, iż w trybie głosowania zgodnie z regulaminem Rady Rodziców zostali powołani następujący przedstawiciele Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej:

Zarząd Rady Rodziców:

  1. Katarzyna Korab – Przewodnicząca
  2. Paulina Kłaczek – Skarbnik
  3. Klaudia Antonik- Kłopot- Sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

  1. Krzysztof Jankowiak – Członek Komisji Rewizyjnej
  2. Justyna Knitel – Członek Komisji Rewizyjnej

Równocześnie informujemy, iż wszelkie sprawy dotyczące naszego przedszkola, chęci współtworzenia można zgłaszać na adres e-mail Rady Rodziców:

rodzice.przedszkole.zbro@gmail.com

lub osobiście do wybranych osób spośród przedstawicieli danej grupy przedszkolnej.

Rada Rodziców Przedszkola w Zbrosławicach

Zamknij