REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice w sprawie terminów rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020:
Zarządzenie – terminy REKRUTACJI 2019/2020
W najbliższym czasie udostępnimy wzory formularzy do pobrania.

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ
Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.
Konieczne jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie od 18 do 22 lutego 2019 r. w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza (wzór deklaracji będzie wkrótce do pobrania w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej).

Zamknij