REKRUTACJA NA ROK 2019/2020 Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020:
KOMUNIKAT w sprawie REKRUTACJI
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
Nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Nr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica
Nr 4 Oświadczenie o rodzeństwie kandydata
Nr 5 Oświadczenie o nieprzyjęciu kandydata do placówki pierwszego wyboru
Nr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK. 2019/2020
Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym:
DEKLARACJA 2019/2020
Deklarację należy złożyć w dniach 18. – 22.02.2019 r.

Zamknij