Nasza historia

W pięknie położonym, ustronnym miejscu, na ziemi tarnogórskiej, w dolinie malowniczej rzeki Dramy w 1979 roku, rozpoczęto budowę Przedszkola w Zbrosławicach. Budowa prowadzona była pod nadzorem komitetu społecznego, któremu przewodniczyli nieżyjący już dyrektor Przedszkola Janina Bruchmiler i naczelnik Gminy Zbrosławice Henryk Wałach.

Oboje wnieśli duży wkład oddając serce, czas i zaangażowanie w powstanie nowego obiektu mającego służyć dzieciom. Dzięki ich ofiarności i pracy firm budowlanych w roku 1980 zostało oddane do użytku obecne przedszkole. 1 września 1980 roku na uroczystość otwarcia placówki przybyli: naczelnik Gminy Zbrosławice Pan Henryk Wałach, Pani Janina Bruchmiler, rodzice i dzieci.

Rodzice po raz pierwszy odebrali swoje dzieci z przedszkola.

1 września 1980 r – Uroczyste otwarcie przedszkola.

W radosnym tonie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Przedszkola, którego dyrektorem została Pani Emilia Sznapka. Wychowawczyniami były wówczas Elżbieta Kudlek, Gabriela Biwo i Gabriela Maj, a pracownicy obsługi Lidia Cudok, Joanna Sowa, Małgorzata Włodarek, Anna Macharzina, Helena Honiok, Bożena Szybowska, Jadwiga Kiełbasa, Urszula Nylec, Lucyna Szczepaniak, Franciszek Cudok. Przedszkole przyjęło w swoje progi 100 dzieci, które przydzielono do 3 grup. Przedszkole jako jedyne wówczas w gminie posiadało odrębne sale z łazienkami,

pomieszczeniami na pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną, salę rekreacyjną, sypialnie oraz pomieszczenia gospodarcze. Dzieci spędzały czas w jasnych, przejrzystych, słonecznych salach. Placówka posiada także w otoczeniu zieleni duży plac zabaw. Pani Emilia Sznapka była dyrektorem Przedszkola do 31 sierpnia 1988 roku. Od 1 września 1988 roku na dyrektora Przedszkola zostaje powołana Elżbieta Bochoń, która pełni tę funkcję do dziś. Przez wszystkie lata działalności Przedszkole starało się sprostać potrzebom środowiska i zawsze wychodziło im naprzeciw.

Pierwsza grupa przedszkolna uczęszczająca do przedszkola 1980/1981

Zamknij