Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.15   Zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.30   Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00   Śniadanie.

9.00 – 10.00   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00 – 11.45   Zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe, spacery, zabawy na placu przedszkolnym.

11.45 – 12.00   Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30   Obiad.

12.30 – 14.00Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, Grupa 3-4 latków – leżakowanie.

14.00 – 14.15   Przygotowanie do podwieczorku.

4.15 – 14.30   Podwieczorek.

14.30 – 16.00   Ćwiczenia indywidulane z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości, zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.

Zamknij