Informacja o umowach za przedszkole

Szanowni Rodzice, w związku z licznymi uwagami na temat braku umów za przedszkole informuję, że od września 2018 r. przedszkole nie zawiera umów z rodzicami wychowanków. Zamiast umów w bieżącym roku szkolnym obowiązują deklaracje pobytu dzieci w przedszkolu, w których na początku września określili Państwo godziny korzystania przez dzieci z opieki przedszkolnej oraz liczbę posiłków. Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1 w Zbrosławicach

0 Komentarzy

Konsultacje indywidualne – ZMIANA

Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne 27 marca 2019 r. (środa) od godz. 16:00 (grupa "Tęczowe Nutki" od godz. 15:00). Rodziców dzieci z grupy "Gromadka Puchatka" (grupa p. Weroniki) zapraszamy na konsultacje w dniu 19 marca (wtorek) od godz. 16:00.

0 Komentarzy

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020 Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020:KOMUNIKAT w sprawie REKRUTACJIWniosek o przyjęcie do przedszkolaNr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodzinyNr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniuNr 3 Oświadczenie o zatrudnieniu rodzicaNr 4 Oświadczenie o rodzeństwie kandydataNr 5 Oświadczenie o nieprzyjęciu kandydata do placówki pierwszego wyboruNr 6 Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu podatku dochodowego DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK. 2019/2020 Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym:DEKLARACJA 2019/2020Deklarację należy złożyć w dniach 18. - 22.02.2019 r.

0 Komentarzy

REKRUTACJA NA ROK 2019/2020

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice w sprawie terminów rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020: Zarządzenie - terminy REKRUTACJI 2019/2020W najbliższym czasie udostępnimy wzory formularzy do pobrania. DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄDzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.Konieczne jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie od 18 do 22 lutego 2019 r. w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza (wzór deklaracji będzie wkrótce do pobrania w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej).

0 Komentarzy

Bezpieczne ferie

Szanowni Rodzice,zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych:http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/z-mysla-o-bezpiecznych-feriach

0 Komentarzy

Zebranie Rodziców

Szanowni Rodzice,uprzejmie informujemy, że w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się w przedszkolu zebranie dla rodziców. Temat zebrania: podsumowanie pracy z dziećmi w I półroczu roku szk. 2018/2019.Serdecznie zapraszamy.

0 Komentarzy
Zamknij