Przyjaciele naszego przedszkola

	Przedszkole współpracuje z: 


  • Gminną Biblioteką w Zbrosławicach, 

  • Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
  w Tarnowskich Górach, 

  • Przedszkolem w Kamerunie, 
  
  • Hospicjum CORDIS w Katowicach, 

  • Strażą Pożarną w Zbrosławicach, 

  • Szkołą Podstawową w Zbrosławicach, 

  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.