Rada rodziców
w roku szkolnym 2017/2018:

	Przewodniczący: Anna Bosiacka

	Zastępca przewodniczącego: Krzysztof Jankowiak

	Sekretarz: Dorota Kupka

	Skarbnik: Katarzyna Korab

	Członek Komisji Rewizyjnej: Aneta Badura

	Członek Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Szaszkowski
Numer konta bankowego Rady Rodziców
26 1320 1465 7550 0171 2000 0001
BANK POCZTOWY S.A.
Rada Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1
w Zbrosławicach
42-674 Zbrosławice, ul. Batorego 6


Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działalności
Rady Rodziców prosimy przesyłać pod adres
rodzice.przedszkole.zbro@gmail.com