Rada rodziców
w roku szkolnym 2018/2019:

	Przewodnicząca: Katarzyna Korab

	Sekretarz: Klaudia Antonik-Kłopot

	Skarbnik: Magdalena Płatek

	Członek Komisji Rewizyjnej: Dorota Kupka

	Członek Komisji Rewizyjnej: Monika Koba
Numer konta bankowego Rady Rodziców
26 1320 1465 7550 0171 2000 0001
BANK POCZTOWY S.A.
Rada Rodziców Gminnego Przedszkola Nr 1
w Zbrosławicach
42-674 Zbrosławice, ul. Batorego 6


Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działalności
Rady Rodziców prosimy przesyłać pod adres
rodzice.przedszkole.zbro@gmail.com