Ramowy rozkład dnia


	6.30 – 8.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. 
        Zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci.

	8.00 - 8.15Zabawy integrujące grupę.

	8.15 - 8.30Przygotowanie do śniadania.

	8.30 – 9.00Śniadanie.

	9.00 - 10.00 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia 
				 z całą grupą.

	10.00 - 11.45Zabawy dowolne dzieci, zabawy ruchowe, 
			spacery, zabawy na placu przedszkolnym.

	11.45 – 12.00Przygotowanie do obiadu. 

	12.00 - 12.30Obiad.

	12.30 - 14.00 - Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia 
      relaksacyjne, Grupa 3-4 latków – leżakowanie.

	14.00 - 14.15Przygotowanie do podwieczorku.
Nie można wyświetlić zdjęcia
	14.15 – 14.30Podwieczorek.

	14.30 – 16.00Ćwiczenia indywidulane z dziećmi, dostosowanie 
       do ich możliwości, zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.